Inclusie is een recht, geen plicht!

Het M-decreet is een onderwerp dat vaak op het nieuws aan bod komt. De bedoeling is om zoveel mogelijk leerlingen het "gewone onderwijs" te laten volgen. De "gewone" scholen zijn verplicht om deze decreet te volgen.
Toen ik voor het eerst over dit decreet hoorde, dacht ik dat een nieuw tijdperk was aangekomen. Ik was super enthousiast omdat scholen verplicht zijn om leerlingen in te schrijven leerlingen en niet meer kunnen weigeren. 
Wat wel het geval was bij mijn eerste inschrijving in het gewone onderwijs. (1998) Later mocht ik er les volgen, maar het was eerder in de zin van: "Jij wou hier les volgen dus moet jij je plan maar trekken. Wij staan niet in voor je." Niet elke leerkracht was zo hoor, maar grotendeels wel.
Anderzijds baat het decreet me toch wel zorgen. Wat met de "zwakkere" leerlingen? Want er bestaat ook nog zoiets als het behalen van eindtermen. Ik hoop dat zij niet onder druk zullen staan en dat hun zelfvertrouwen onveranderd blijven. Want eens in het reguliere onderwijs zullen nadrukken anders liggen.
Daarnaast vergeten we ook het personeel in het buitengewoon onderwijs. Een team van ervaren krachten die door het vuur zouden gaan voor hun leerlingen. Waar moeten zij heen nu zij het aantal leerlingen zien dalen?
Als men recht heeft om zich b.v. in een Freinetschool, Steinerschool, Katholieke school, Gemeenschapsonderwijs enz. in te schrijven, dan vind ik dat het ook moet kunnen in het buitengewoon onderwijs. Men verplicht toch ook niet elke leerling een bepaalde studierichting in het hogere onderwijs/universiteit te volgen. Die studenten zullen van hun tak maken mijn gedacht!
Op 1 september 2015 gaat dit project van start. Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen. Het begin zal moeilijk zijn. Dat is een feit!

Eindbespreking: Progeo Joker Evolution

Het even stil geweest op de blog omdat ik een longonsteking opgelopen had. Het was precies een straffere dan normaal. Maar nu is alles weer goed genezen en verloopt alles weer zijn normale gang. 
Deze Joker Evolution werd twee weken geleden opnieuw geleverd omdat de vorige keer de frame niet aangepast werd. Daardoor kon ik niet goed zitten en de actieve rolstoel niet deftig uittesten.
Het was enorm fijn om deze actieve rolstoel voor de 2 volle weken uit te testen. Alle voorbereidende oefeningen konden ook eens voor het eerst in de praktijk toegepast worden.
Wat me enorm aantrekt in dit rolstoel is het eenvoudig manipuleren ervan. Men heeft geen goedgetrainde armspieren nodig om zich van punt A naar punt B te verplaatsen, wat de zelfredzaamheid alleen maar kan vergroten.
Anderzijds geeft het me ook zekerheid, een gevoel dat er een alternatief is wanneer de M300 het begeeft.
Wat ook mooi meegenomen is, is dat ik hem mee kan nemen op reis. Hoewel er de mogelijkheid bestaat om de elektrische rolstoel mee aan boord te nemen, is de garantie er niet dat hij heelhuids gaat thuis belanden. Dus neem ik liever het zekere voor het onzekere.
Hoewel ik reeds het type rolstoel gekozen heb, heb ik echter de aanvraag nog niet ingediend. Deze actieve rolstoel kost enorm veel geld en het is een groot hap uit mijn verbouwingsbudget. Ik ga wachten tot het einde van dit jaar om te zien welke de werkelijke kosten zijn en of er budget genoeg over is voor de aankoop van deze Joker Evolution. Voor gedetailleerde opmerkingen over de Progeo Joker Evolution moet je hier, hier en hier zijn.
Een stapje verder in de fysiotherapie

Wat oorspronkelijk een idee was om dikkere slagaders te creëren in de armen (zodat verpleegsters beter bloed konden nemen) en krachtverlies tegen te gaan, werd uiteindelijk totaal iets anders.
Mijn kinésist is super enthousiast en hij heeft een twist gegeven aan de huidige oefeningen. Voorheen werd alles met volle krachten aan de bewegingen gegeven. Nu doen we het rustiger aan en de technieken worden verfijnd. Ze worden eveneens uitgerekt en trager uitgevoerd.
Hier vergt veel concentratie omdat de hersenen de signalen moeten sturen om een bepaalde beweging te kunnen voeren. Sommige signalen komen goed door, anderen helaas nog niet zo goed. Daarom werden bepaalde oefeningen zonder gewichtjes uitgeprobeerd omdat ik eerst een correcte mechanisme wil creëren van die bepaalde beweging zodat het later een goede automatische mechanisme/beweging wordt.
Het resultaat van deze verandering is dat er weer spierpijn ontstaan. Hopelijk gaat het snel over! *geeft zichzelf een schouderklopje*
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...