Update: herinschaling

Eerst en vooral mijn excuses voor het te laat posten. Momenteel heb ik het enorm druk omdat ik met meerdere projecten bezig ben. De deadlines die ik mezelf gegeven, naderen dus moet er vaart achter gezet worden.
Vorige week was het dan zo ver. Een vertegenwoordiger van de MDT was op bezoek om mijn herinschalingsverslag op te maken. Wat hield het in? Het was eigenlijk net hetzelfde toen ik voor het eerst een PAB-aanvraag deed: heel veel vragen beantwoorden. Op basis van de antwoorden wordt er een totale score gegeven en een mogelijke budgetschijf.
De blanco inschalingsvragen had ik gedownload, uitgeprint en 2 maal ingevuld om het toch correct te kunnen beantwoorden. Dat werd niet gedaan de eerste keer. De vragen op voorhand rustig bekijken en beantwoorden is dus zeker aan te raden. Het maakt niet of het nu om een opstartdossier gaat of om een herinschalingsdossier gaat.
Op het einde van het gesprek bleek dat ik in die 10 jaar eigenlijk recht had op budgetschijf 5, maar door het verkeerd behandelen van het dossier werd er mij een budgetschijf 3 gegeven in plaats van een 5. Nu ja, wat gebeurt is, is gebeurt. Het budget heeft me doen evolueren waardoor ik "outside the box" kon denken. Een hele opdracht, maar daar ben ik enorm blij om. 
Nu moet het verslag enkel nagelezen worden door meerdere mensen en dan kan de aanvraag binnen gedaan worden. 
Wachten op een antwoord zal helaas wat langer duren. Hopelijk bekijkt men het als een herinschaling waardoor alleen een goedkeuring van het budgetschijf moet worden toegekend. *hout vast pakken*

Om de blanco inschalingsvragen van het verslag te bezichtigen, doet u best beroep op deze site: Onafhankelijk Leven. 
LET OP!: Het zijn geen officiele papieren. Ze dienen enkel als iets extra om het verslag voor te bereiden. Niet om in te dienen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...